611
home,page-template-default,page,page-id-611,qode-social-login-1.1.3,stockholm-core-1.1,select-theme-ver-5.1.7,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Pressrelease

Folkomröstning JA eller NEJ.

Nu är det upp till Trelleborgs kommun att fatta beslut.

 

Fredagen den 10:e januari 2020 kommer Axel Bengtsson, initiativtagaren till det förstärkta folkinitiativet -”Folkomröstning Om Hamninfart”, att lämna in resultatet av den namninsamlingen som pågått sedan den 19 juli 2019. Syftet med namninsamlingen är att få till stånd en folkomröstning om huruvida infarten till Trelleborgs Hamn AB skall ske via en östlig eller västlig infart.

 

Vad kommer ske på plats?

–       Folkinitiativet är på plats utanför rådhuset i Trelleborg klockan 14:00  för att under en timmes tid samla in ytterligare namnunderskrifter från de som ännu ej skrivit på men önskar göra det, samt ta emot listor som ännu inte kommit in till oss.

 

–       Klockan 15:00 kommer Axel Bengtsson att officiellt avsluta processen och lämna in namnlistorna. Vi vill framför allt välkomna alla medborgarna att vara med på plats. Vi hoppas även att Mikael Rubin, Håkan Sjöberg och Fredrik Geijer kommer att vara de som tar emot pärmarna. Vill ingen av dem göra detta kommer pärmarna att lämnas i receptionen.

Namninsamlingsarbetet avlutas

–       Det känns jättebra att vi uppnått vårt syfte som var att få ihop tillräckligt med röster för att kunna begära en demokratiskt förankrad folkomröstning. Hamninfarten är en viktig sakfråga som kommer påverka alla invånare i Trelleborgs kommun under en lång tid framöver.

Vi har lyckats väcka en diskussion om projektet hos beslutsfattare men framför allt hos medborgarna i kommunen. Ett gediget arbete som vi, med Axel Bengtsson i spetsen, är stolta över att ha lyckats med.

 

Vad händer nu?

–       Folkinitiativet kommer att lämna in ett stort antal namnunderskrifter och lämnar därmed över bollen till våra folkvalda politiker som i kommunfullmäktige kommer att avgöra frågan om de vill se en folkomröstning.

För att avslå initiativet om folkomröstning krävs det att en kvalificerad majoritet är emot förslaget. Det vill säga att mer än två tredjedelar av kommunfullmäktige röstar nej till att genomföra en folkomröstning. Utkomsten av det vågar vi inte sia om men oavsett utfall kommer det bli intressant. Det är även det som avgör vad som händer härnäst. Folkinitiativet, ”Folkomröstning Om Hamninfart”,  hoppas i alla fall på att få starta en valkampanj inför en kommande folkomröstning.

_________________

Kontaktuppgifter

Axel Bengtsson

0709 – 322 645

info@folkomrostningomhamninfart.se

Ladda ner egna namnlistor för att själv signera, samt för att själv få andras underskrifter. Gör du detta gör du en enormt viktig insats, för att göra initiativet tillgängligt för så många som möjligt.

Skicka dem sedan snarast till:

 

Axel Bengtsson
Gyllegatan 28
23138 Trelleborg